Nye personvernregler og byggherreforskriften

Publisert: 06.12.2017 Endret: 06.12.2017

Mange er naturlig nok opptatt av de nye personvernreglene og Byggerherreforskriften. Det dukker av og til opp spørsmål, og her er noen svar som kan bidra til å veilede bedriftene.

asfaltrøyk.PNG

Illustrasjonsfoto.

Datatilsynet (Personvernreglene)

Datatilsynet har laget en veileder som virksomhetene kan bruke for å imøtekomme kravene. Se lenke til Datatilsynet til høyre. 

NHO (Personvernreglene)

NHO har laget spørsmålsformuleringer som virksomhetene kanskje lurer på. Se lenke til høyre (bedriftene må logge inn).

NHO har laget et verktøy som bedriftene kan bruke. Se lenke til høyre (bedriftene må logg inn).

Oversiktslister (kravet om å lagre navn, adresse og liknende personlige opplysninger utløser Personvernloven)

BNL venter på at Arbeidstilsynet skal lage en veileder på dette. Når den foreligger setter BNL ned en arbeidsgruppe som skal lage en enkel veileder som kan hjelpe bedriftene langt på vei.

Imens gjelder følgende regelverk

Personopplysningsloven med forskrift vil regulere virksomheter som er pålagt å føre oversiktslister. Se lenker til lov og forskrift hos Lovdata til høyre (Se særlig §§ 13 og 14 i loven og kapittel 2 og 3 i forskriften).

For mer informasjon om  kravene i Datatilsynets veileder om internkontroll og informasjonssikkerhet her, se nederste lenke til høyre. 

Lenkene til høyre ligger kronologisk.

KONTAKT

Snorre Fuhr

Advokat, leder Juridisk avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   926 63 713

  E-post: