Ny tilbudsstruktur for yrkesfag lagt frem

Publisert: 06.03.2018 Endret: 06.03.2018

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner la mandag 5. mars frem hovedtrekkene til ny tilbudsstruktur for yrkesfagene på Kuben Yrkesarena i Oslo.

Jan Tore Sanner.png

Jan Tore Sanner legger frem ny tilbudsstruktur på Kuben. Foto: Byggeindustrien

- En ny struktur for yrkesfag i videregående skole vil bli innført høsten 2020. Det blir den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006, sier statsråden. 

 

I tillegg var det i går ettermiddag møte hos Utdanningsdirektoratet, der representanter fra KD møtte Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring (SRY) og representanter fra de faglige rådene. Her deltok Thomas Norland fra EBA, som BNLs representant i Faglig råd for Bygg- og anleggsteknikk.

På dette møtet ble det gitt noe mer informasjon, men ikke på langt nær så mye som vi hadde forventet.

Statssekretæren sa at all spesifikk informasjon om endringene i de enkelte utdanningsprogram, vil stå i et oppdragsbrev som KD skal sende Utdanningsdirektoratet. Oppdragsbrevet kommer i løpet av kort tid, men KD ville ikke svare på akkurat når (mulig rett før eller rett etter påske).

Her er en kort oppsummering av informasjonen gitt på møtet hos Utdanningsdirektoratet:

 • KD sier de har hørt på de faglige rådene og næringslivet, og at det er gjennomslag for endringsforslag for de aller fleste utdanningsprogrammene.
 • KD jobber med et oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet. Oppdragsbrevet vil inneholde de spesifikke endringene for bygg- og anleggsteknikk, og de ni (to nye) andre utdanningsprogrammene.
 • Vg2 Byggteknikk deles i Vg2 Betong og mur, og Vg2 Tømrer.
 • Vg2 KEM deles i Vg2 Rør, og Vg2 Tak, membran og blikkenslager (navnet på sistnevnte er kun KDs arbeidstittel)
 • Det ble ikke sagt noe om isolatørfaget.
 • Fordypning: KD besluttet at dette bør utredes nærmere, og kommer tilbake til dette i oppdragsbrevet.
 • Kompetanseheving av faglig ledere/instruktører i bedriftene ligger i yrkesfaglærersatsingen. 
 • Læreplanutvikling, kompetanseheving og forberedning av nye skoletilbud skal være klart skoleåret 2020/21.
 • Organisering av de faglige rådene vil Utdanningsdirektoratet se på i dialog med dagens faglige råd.
 • Nasjonale/regionale kompetansesentre var ikke en del av Udir sin høring, men flere av de faglige rådene, SRY og BNL har kommentert dette i sine høringssvar. Spørsmålet om nasjonale/regionale kompetansesentre vil KD komme tilbake til senere.

EBA ba statssekretæren svare på følgende spørsmål, med utgangspunkt i foreningens høringssvar:

 • Vil Anleggsgartnerfaget bli flyttet fra Naturbruk til Bygg- og Anleggsteknikk? Svar; Ja, men KD ville ikke spesifisere nærmere.
 • Vil Vg3 Anleggsrørlegger og Vg3 Veidrift og veivedlikehold bli opprettet som fag? Svar; trolig ja til opprettelse av disse som egne fag.
 • Hva skjer med Stillasfaget når Vg2 Byggteknikk deles i Vg2 Tømrer og Vg2 Betong og mur? Svar; KD kommer med svar i oppdragsbrevet som skal oversendes Utdanningsdirektoratet. EBA har bedt om at Stillasfaget omgjøres til særløpsfag, dvs. 1+3-løp.)

For å lese pressemeldingen fra departementet, følg lenken til høyre.

KONTAKT

Thomas Norland

Kompetansesjef, leder Kompetanseavdelingen

  Telefon:  

  Mobil:   924 23 550

  E-post: