Kan bedre mangfoldsledelse øke verdiskapingen?

Publisert: 02.11.2017 Endret: 02.11.2017

Det er stort mangfold og mange med ulike nasjonaliteter som beveger seg på norske bygge- og anleggsprosjekter. Hele en av tre har ikke-norsk bakgrunn, ifølge SINTEF. EBA ønsker nå å undersøke faktiske forhold rundt mangfoldsarbeidet i næringen, ikke minst for å se hvordan det henger sammen med verdiskapingen.

Mangfoldsledelse_i_bygg-_og_anleggsbransjen__—_Seema.png

Thomas Norland (EBA) og Manav Rihel Kumar (Seema AS)

Forslaget kommer fra kompetanse- og rekrutteringsutvalget i EBA. Utvalget mener mangfold er et viktig tema å fokusere på, ikke minst hvordan mangfold henger sammen med økt verdiskaping.

Analysen vil gi EBA et faktabasert grunnlag for mangfoldsarbeidet som gjøres i medlemsbedriftene og i næringen.

-  Det er på bakgrunn av dette at vi har inngått avtale med Seema, som jobber med mangfoldsledelse. Seema har tidligere presentert for EBA hvordan mangfoldsledelse kan gi resultater på bunnlinjen til bedriftene. Det er Seema som skal gjennomføre mangfoldsanalysen for EBA, sier kompetansesjef Thomas Norland i EBA.

EBA vil gi bedriftene nødvendig kompetanseheving og verktøy til selv å implementere tiltak de måtte utlede. Analysen skal resultere i en rapport som gir medlemmene nødvendig kompetanseheving og en oversikt over nåsituasjonen i bygge- og anleggsnæringen, hvilket mulighetsrom som finnes og hvilke tiltak som anbefales for å knytte mangfoldet til økt forretningsverdi.

KONTAKT

Thomas Norland

Kompetansesjef, leder Kompetanseavdelingen

  Telefon:  

  Mobil:   924 23 550

  E-post: