Best Value-kurs for entreprenører og rådgivere

Publisert: 14.03.2018 Endret: 14.03.2018

EBA samarbeider med RIF, NITO, FBA, TEKNA og tilbyr kurset Best Value for leverandører 10. - 11. april i Oslo. Kurset er laget spesifikt for entreprenører og rådgivere. Kursholderne har erfaring fra en lang rekke BVP-prosjekter hvor de har vært rådgivere for leverandørsiden i konkurransene.

Kurs_large.jpg

 «Best Value Procurement (BVP) er en anskaffelsesmetode  og en tilnærming til prosjektledelse som har vist svært gode resultater i andre land.

– BVP handler om å skape vinn-vinn i prosjektene gjennom å få den beste tilgjengelige kompetansen som er tilgjengelig, og sikre at både leverandør og kunde har felles mål med prosjektet, forteller utviklingssjef Ari Soilammi i RIF, som har vært med og utviklet kurset.

Pris sekundært

I BVP er fokus på pris sekundært, og vektes typisk ca 25 prosent, mens ulike kompetansekriterier vektes ca 75 prosent. Kompetanse måles basert på prestasjoner som er relevant for prosjektet. Prestasjoner fremstilles mest mulig objektivt gjennom tall og målinger, og i mindre grad i prosatekst. Videre er det leverandøren – ikke kunden – som styrer en konkretiseringsfase. Dette gjør at leverandøren er i førersetet og kunden ikke dikterer i detalj hvordan arbeidet skal gjennomføres.

 – Dette fremmer effektiv gjennomføring. Konkretiseringsfasen bidrar også til minimering av konflikter i gjennomføringen siden prosjektet gjennomplanlegges og detaljavklares i samspill mellom leverandør og kunde - før man signerer kontrakten og setter i gang, sier Soilammi videre.

 EBA er glade for å kunne tilby dette kurset.

– I Norge har flere offentlige byggherrer tatt dette i bruk, og spesielt Nye Veier AS, som bruker det som sin hovedmetode for anskaffelse av milliardkontrakter på veiutbygging, sier Kari Sandberg, adm dir i EBA.

KONTAKT

Lene Jønsson

Leder HMS og Entreprenørskolen

  Telefon:  

  Mobil:   930 96 184

  E-post: