Bedre merking skal øke sikkerheten

Publisert: 05.12.2017 Endret: 05.12.2017

Bra Arbeidsmiljøvalg er en merkeordning for gardintrapper og arbeidsbukker. Det er laget kriterier for merking av de beste og sikreste produktene, slik at nettopp disse skal være enkle å identifisere og anskaffe.

BRA arbedsmiljøvalg.jpg

Foto: Wibe Ladders (Hultafors Group)

- Det er en merkeordning som entreprenørene i Sverige har tatt initiativ til sammen med leverandører. Nå har entreprenørene i EBA sitt HMS-utvalg sammen med oss, "norskifisert" kriteriene og fått vi har fått med oss leverandørene til å bruke samme kriterier og merkeordning også i Norge, sier HMS-ansvarlig Lene Jønsson i EBA.

Skal øke sikkerheten

Merket Bra Arbeidsmiljøvalg er utviklet for å øke sikkerhetstilstanden ved arbeid i høyden. Produktene tilfredsstiller nemlig strengere sikkerhetskrav enn de som ligger til grunn for typegodkjenning. Dette er spesifikke krav som sørger for at et produkt får merket Bra Arbeidsmiljøvalg. Den grønne etiketten skal skape trygghet for at du står i en trapp som holder mål. Det stilles blant annet krav til minste plattformstørrelse, trinndybde og sklisikre trinn. 

– Ofte handler det ikke om selve produktet, men om hvordan det blir brukt. Det er denne forståelsen vi skal bistå med gjennom å utvikle bedre produkter basert på det brukerne og næringen gir oss av innspill, sier Meyla S. Enerly i Hultafors Group Norge (Wibe Ladders).

Hun mener at det allerede finnes veldig gode trapper, men at det gjenstår en jobb med å informere om produkter som passer best i de ulike arbeidssituasjonene.

– Sikkerhetsutstyr som eksempelvis stigefot og støtteben vil kunne være avgjørende sammen med riktig arbeidshøyde og oppstilling av trapp eller stige. For at det skal bli benyttet i hverdagen, må utstyret være enkelt å bruke – og gi økt trygghet, mener Enerly.

Enerly forteller også at de i samarbeid med forhandlere vil fremme og markedsføre disse produktene med salg på byggeplass og redaksjonelt innhold og informasjon på web. Hun trekker frem samarbeidet de er i gang med sammen med entreprenørene som spesielt viktig for å lykkes med implementeringen.

Jobber med markedsføring

Grove Knutsen holder på å planlegge markedsføringen av Bra Arbeidsmiljøvalg merkingen i disse dager – og målgruppen er forhandlere.

- Vi er godt kjent med hvordan merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg er brukt og markedsført i Sverige via våre kollegaer der. Merkingen er helt ny i Norge, og det gjenstår en stor jobb for å informere markedet og brukerne om hva merkingen er og innebærer. Vi som representerer Zarges i Norge, prioriterer å merke produktene med det grønne merket, lage materiell til egne kanaler og lage en egen Bra Arbeidsmiljøvalg-brosjyre med informasjon og oversikt over de aktuelle produktene. Vi har også begynt å planlegge for opplæring av forhandlere, og vi vil lansere en informasjonskampanje rettet mot relevante målgrupper innen bygg og anlegg på nyåret en gang, sier markedssjef Mikkel Gedde i Grove Knutsen.

Leverandørene Hultafors Group og Grove Knutsen vil merke sine produkter i den aktuelle kategorien, men det vil også være mulig for bedriftene selv å merke de produktene de allerede har i sitt sortiment, og som tilfredsstiller kriteriene. Kritieriene kan lastes ned fra hjemmesiden til EBA (eba.no), hvor det også er mulig å hente en mal til selve merket.

Det blir opptil bedriftene selv hvordan de vil fase ut produkter som ikke passer med kriteriene, eller om de ønsker å stille enda strengere krav. Krav til hvordan produktene skal brukes, vil også være opp til bedriftene selv.

- Enklere å identifisere sikkert utstyr

Kjetil Rammen er HMS-sjef i Betonmast Hæhre, divisjon Bygg og leder av HMS-utvalget i EBA. Rammen mener dette er et godt tiltak.

- Denne merkeordningen er ett av flere tiltak i Samarbeid for Sikkerhet (Charter for en skadefri Bygge- og anleggsnæring) og vi tror at dette et godt tiltak for å bedre sikkerhetstilstanden til denne type arbeidsinnretninger, som igjen vil bidra til å redusere skader. Merkeordningen vil gjøre det betydelig lettere å identifisere det utstyr som er i henhold til de sikre kriteriene.

Dokumenter med informasjon om merkeordningen og kriteriene for merking, finner du ved å klikke på lenken til høyre (Bra arbeidsmiljøvalg - kriterier / Bra arbeidsmiljøvalg - merke).

KONTAKT

Lene Jønsson

Leder HMS og Entreprenørskolen

  Telefon:  

  Mobil:   930 96 184

  E-post: