450 millioner til innovasjonsprosjekter

Publisert: 26.06.2017 Endret: 26.06.2017

Forskningsrådet mener potensialet for forskningsdrevet innovasjon i norsk næringsliv - også innen BA-næringen - er høyt og lyser nå ut 450 millioner til innovasjonsprosjekter.

Bygningsfysikk - uavhengig kontroll.JPG

Også innen bygg og anlegg er forskning og utvikling helt avgjørende for at næringen skal være produktiv, bærekraftig og levere kvalitet. 

Forskningsrådet mener at potensialet for forskningsdrevet innovasjon innen bygg og anlegg er høyt, og at flere entreprenører innen denne næringen kan dra nytte av å gjennomføre FoU-prosjekter i samarbeid med FoU-miljøer. Forskningsrådet har flere støtteordninger for å finansiere forskning og utvikling i BAE-bedrifter. BIA-programmet (Brukerstyrt Innovasjonsarena) lyser ut nå ut relativt mye til Innovasjonsprosjekter.

BIA lyser ut 450 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet med utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. Søknadsfristen er 11.10.2017.

Du finner lenke til BIA-utlysningen til høyre på denne siden.