Aktuelt

Næringslivets Hus.jpg

Entreprenørdagen 2019 i Oslo

16.10.2018

Entreprenørdagen og generalforsamling til Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg arrangeres neste år i Oslo.


Kontraktsrett mindre bilde.jpg

Meld deg på konferanse om konfliktløsning i bygg og anlegg 29. november

12.10.2018

Det er bred enighet om at konfliktnivået i bransjen er for høyt. Det er behov for løpende tvisteløsningsmekanismer i alle kontrakter.


Lærling .jpg

Derfor bør du ha lærlinger

12.10.2018

Ved å bli lærebedrift sikrer du bedriftens og bransjens fremtidige kompetansebehov.


Construction site.jpg

Veileder for vern mot roterende deler på mobile borerigger

12.10.2018

Berøring av roterende deler på mobile borerigger innebærer en betydelig ulykkesrisiko. Denne veilederen er derfor ment å informere om hvilke sikringstiltak som er nødvendig, samt gjøre eier og bruker mer bevisst på sikker bruk av borerigger for å unngå skader og ulykker.


hjelmer2.jpg

10 år med HMS konferanse

12.10.2018

HMS konferansen arrangeres i år for 10. gang! I fjor satt 400 deltakere som tenkte lys i to dager og fikk med seg mye faglig påfyll. Kommer du i år?


MMI.jpg

Modell Modenhents Indeks - MMI

11.10.2018

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) har i samarbeid med Arkitektbedriftene og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) utarbeidet og publisert en Modell Modenhets Indeks - MMI.


Yrkes NM 2018.png

Velkommen til Yrkes-NM på Hellerudsletta 22. – 25. oktober

11.10.2018

Yrkes-NM arrangeres annethvert år og har som overordet mål å øke rekrutteringen, samt synliggjøre viktigheten av yrkesfag i et samfunnsperspektiv. Worldskills Norge er sekretariat for arrangementet, sammen med Utdanningsetaten i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.


Vestenfjelske BAdag2018 .jpg

Vestlandske Bygg- og Anleggsdag - 1. november 2018

10.10.2018

Arrangeres for 25. gang i Bergen!


Invitasjon til workshop - Konflikt i prosjekt - Stavanger Riktig Størrelse.jpg

Effektive prosjekter med lavere konfliktnivå - workshop for byggenæringen (TE/TU)

10.10.2018

EBA, BNL-familien og Nelfo inviterer til workshop i Stavanger for å sette fokus på konfliktnivået i byggenæringen.


logolinkedin.jpg

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er på Linkedin

08.10.2018

Vi har fått ny profil og inviterer våre medlemmer til å følge oss på Linkedin