Aktuelt

HMS-konferansen_2017_pdf.png

Programmet til HMS-konferansen er klart

30.06.2017

Programmet for HMS-konferansen 2017 den 7. og 8. november er spikret og ligger ute på EBA sine hjemmesider.


BIM-illustrasjon.JPG

Seminar: Hvorfor digitalisere byggeprosessen?

28.06.2017

22. august arrangerer EBA seminaret "Hvorfor digitalisere byggeprosessen?" Seminaret skal forsøke å gi svar på hvordan næringen skal møte utfordringene, hva entreprenørene gjør og hvilke krav kundene stiller når det gjelder digitalisering.


Bygningsfysikk - uavhengig kontroll.JPG

450 millioner til innovasjonsprosjekter

26.06.2017

Forskningsrådet mener potensialet for forskningsdrevet innovasjon i norsk næringsliv - også innen BA-næringen - er høyt og lyser nå ut 450 millioner til innovasjonsprosjekter.


Nye munkerud skole.JPG

Første utlysning med Best Value Procurement-metoden for Omsorgsbygg

13.06.2017

Når Omsorgsbygg Oslo KF nå har lyst ut konkurransen om bygging av Munkerud barnehage på Nordstrand i Oslo, så er det først gang at de benytter Best Value Procurement-metoden. Utlysningen ligger nå på Doffin.


Årets team 2017.JPG

Veidekke har Årets Team 2017

09.06.2017

EBA delte torsdag for første gang ut prisen Årets Team. Denne gikk i år til Veidekke Entreprenør AS, Region Øst, distrikt Oslo, for prosjekt Youngskvartalet.


frokost bilde.JPG

Frokostseminar: BFJR som tvisteløsningsalternativ for BA-næringen

09.06.2017

Tirsdag 20. juni kl 08.00-10.00 arrangeres det frokostseminar om BFJR som tvisteløsningsalternativ for bygge- og anleggsnæringen i Næringslivets Hus.


Hestås og Evensen.JPG

Nytt styre i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

08.06.2017

Under EBAs generalforsamling i dag ble det foretatt valg for styreperioden 2017-2018. Nåværende styreleder Jan Hestås takker av, mens Jørgen Evensen fra BetonmastHæhre AS er valgt som ny styreleder.


Illustrasjon årsrapport 2016.JPG

EBA Årsrapport for 2016

08.06.2017

I dag - under EBAs generalforsamling - ble foreningens årsrapport med styrets beretning formelt vedtatt. Årsrapporten er nå tilgjengelig på hjemmesidene.


Kari Sandberg_HMSkonferansen16.JPG

Er vi klare for det grønne og digitale skiftet?

08.06.2017

Byggenæringen er i endring, og på Entreprenørdagen spør man i dag entreprenørene er klare for den nye hverdagen.


Per-Kristian Foss.JPG

Riksrevisjonen: - Jernbaneinvesteringene ikke styrt godt nok.

08.06.2017

For at de store jernbaneinvesteringene skal bidra best mulig til kortere reisetider, flere avganger og bedre forutsigbarhet, må også tiltak som nye kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog være en del av planleggingen, mener Riksrevisjonen.